EMBENATS FUNCIONALS I NEUROMUSCULARS

Mitjançant la seva aplicació limita o impedeix el moviment que causa el dolor.

S’utilitza en lesions agudes que necessiten un control del moviment, però no una immobilització completa de l’articulació, ja que s’ha demostrat que així la recuperació és molt més ràpida i eficaç.