FIBRÒLISIS DIACUTÀNIA

Tècnica instrumental (ganxos) pel tractament d’àlgies mecàniques de l’aparell locomotor. El seu mecanisme d’acció consisteix en la destrucció de les adherències i corpuscles irritatius que es formen entre els diferents plans de lliscament dels teixits tous