Tècniques basades en la manipulació osteopàtica, amb la finalitat d’eliminar tensions i restablir l’equilibri osteo-muscular.